comment 0

Si Pepeng ngo-ngo ay dumating ng tahimik at dahan-dahan sa kanilang bahay.

Nakita niya ang misis niya na abala sa paglalaba at dahan-dahan nilapitan ni pepeng ngongo ang asawa niya habang nakatalikod at tinakpan ni pepeng ngo-ngo ang mata ng misis niya sabay sabi:

Pepe: Ngeeesssss hu?

Misis: Hoy! May pa ngess hu ngess hu ka pang nalalaman diyan eh ikaw lang naman ang ngongo dito sa bahay!

All over the place

Here’s a photo-project idea: Come up with photographic interpretations of Filipino Jokes. Compile. Publish. Laugh your way to the bank.

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.